Da li ste zadovoljni načinom grijanja koji trenutačno koristite?

Brinu li Vas spekulacije oko cijena nafte, struje i plina?

Vrijeme je da postanete neovisni!

Saznajte koje pogodnosti čekaju Vas i okolinu u kojoj živite korištenjem drvenih peleta kao izvora topline Vašeg doma!

 

U današnjem načinu života, kada se poseban naglasak stavlja na očuvanje okoliša i održivi razvoj, drveni pelet kao gorivo koje se prozvodi iz biomase sve više i više dobiva na značaju.

 

 

Kao odgovor na energetsku krizu koja se pojavila 80-ih godina prošlog stoljeća prvi put se pojavljuju drveni peleti. Ideja kreće iz Švedske koja prva ne trpi visoke cijene nafte te uviđa potrebu za smanjenjem zagađenja zraka i okoline koju ista uzrokuje.

U međuvremenu, više od 400 pogona za proizvodnju drvenih peleta izgrađena su diljem Europe. Primjerice, proizvodni kapaciteti u Austriji gotovo su se udvostručili. Na današnji visok stupanj sigurnosti opskrbe i stabilnosti cijene drvenih peleta uvelike je utjecala i standardizacija europskim standardima kvalitete. Najveći svjetski proizvođači peleta su USA, Švedska, Austrija i Kanada.

Drveni Peleti u Hrvatskoj

Intenzivna proizvodnja i upotreba drvenih peleta u Hrvatskoj počinje 2007.godine. Zbog stalnog rasta cijena nafte, struje i plina, a i zbog toga što pelet postaje domaći proizvod, budućnost peleta u Hrvatskoj je dobra.

Trenutačno u Hrvatskoj posluje 10-ak proizvođača drvenih peleta, a više od 95% proizvodnje se izvozi. Glavni razlog za to je velika neinformiranost domaćih potrošača o pogodnostima koje drveni pelet pruža.

Iz tog razloga pokrenuli smo ovaj sajt putem kojeg ćemo informirati zainteresirane korisnike o svim relevantnim stvarima vezanim za drvene pelete.

 

NARUČITE PELETE VEĆ DANAS!

 

Na stranicama ovog sajta saznat ćete

 šta je pelet

 zašto koristiti drvene pelete

 gdje nabaviti drvene pelete

 koja je cijena peleta

 kako prepoznati kvalitetan pelet

 primjena peleta

 od kojih se dijelova pelet-set sastoji

 kako funkcionira sustav centralnog grijanja na pelete

 i još mnogo toga

 

Što je pelet?