Cijena peleta je u usporedbi sa ostalim energentima za koje postoji automatika doziranja i sagorjevanja najniža!

Više puta se tvrdilo da cijena peleta prati cijenu loživog ulja. Međutim, razvoj u posljednjih nekoliko godina je pokazao da to nije slučaj. Dok su troškovi za lož ulje podložni ekstremnim promjenama cijena, troškovi za drvene pelete su uglavnom stabilni. Cijena drvenih peleta dostignula je vrhunac 2006.godine kao posljedica hladne i snježne zime, što je izazvalo probleme s prijevozom drveta, kao i naglo povećanje potražnje.

U međuvremenu, više od 400 pogona za proizvodnju drvenih peleta izgrađena su diljem Europe. Primjerice, proizvodni kapaciteti u Austriji gotovo su se udvostručili. Na današnji visok stupanj sigurnosti opskrbe i stabilnosti cijene drvenih peleta uvelike je utjecala i standardizacija europskim standardima kvalitete.

Peleti vs. Lož Ulje

Cijenovno peleti su, kada govorimo o automatiziranom načinu grijanja, u velikoj prednosti pred grijanjem na loživo ulje, naime trenutačna cijena peleta je višestruko niža od cijene lož ulja.

1 t lož ulja je cca 7.000,00 kn

1 t peleta je  2.000,00 kn

Računica je više nego jasna kada znamo da 2.000 kg drvenih peleta zamjenjuje 1.000 litara lož ulja. Ušteda u ovom slučaju iznosi 3.000 kn!

 

NARUČITE PELETE!

 

Potrošnja Peleta

Potrošnja peleta u najvećoj snazi je oko 2,6 kg/sat (kotlovi za centralno grijanje), znači u kunama oko 5,00 kuna/sat. Cijena peleta ne ovisi o svjetskom tržištu, ni nestabilnoj cijeni nafte i plina,zato što su peleti lokalni, domaći proizvod.

 

 

Kako prepoznati kvalitetne pelete?