Drveni peleti od jelovine – AKCIJA

Cijena: 2,00 kuna/kg + dostava

Na paleti: 1050 kg=2.100,00 kn

Sastav: 100% jelovina

Certifikat: EN Plus A1

 

 

prodaja peleta i ogrijevnog drva u rijeci

 

 

 


 

 

Drveni peleti od jelovine – AKCIJA

Cijena: 1,80 kn/kg + dostava

Na paleti: 1050 kg=1890,00 kn

Sastav: 100% jelovina

Certifikat: EN Plus A2 – TRENUTNO NEDOSTUPNO!

 

 

Gdje naručiti drva za ogrjev?

 

 


 

 

 

Drveni peleti od bukovine

Cijena: 1,60 kuna/kg + dostava

Na paleti: 1170 kg=1872,00 kn

Sastav: 70% bukva, 30% jela

Certifikat: EN Plus A2 – TRENUTNO NEDOSTUPNO

 

 

 

prodaja peleta i ogrijevnog drva u rijeci

 

 

 

 


 

Drva za ogrijev piljena i cijepana

 

Drvo za ogrijev piljeno, cijepano

Dužina: 25,33,50cm,po dogovoru

Cijena:385,00 kn/prostorni metar (33,50 cm), 400 kn/pm 25 cm

 

 

Gdje naručiti drva za ogrjev?


 

Ogrjevno drvo metrice

 

Drvo za ogrijev – metrice

Cijena:370,00kuna/prostorni metar

 

 

 

 

Gdje naručiti drva za ogrjev?


 

Drva za ogrjev oblice

 

Drva za ogrijev – oblice

Cijena:370,00kuna/prostorni metar

 

 

 

 

Gdje naručiti drva za ogrjev?


 

Drvo za ogrijev paletirano

 

Ogrijevno drvo paletirano

Dužina: 25,33,50cm

Dimenzije box-a: 1x1x1m

Cijena:500,00 kuna

 

 

Gdje naručiti drva za ogrjev?