Centralno grijanje na pelete

Pelet set se sastoji od spremnika peleta, transportera peleta, plamenika (gorač), kontrolne ploče, kotla, dvije pumpe, dislociranog spremnika za toplu sanitarnu vodu i termostata.

 

Komponente centralnog grijanja na drvene pelete

 

Kako funkcionira sustav centralnog grijanja na pelete?

 

 

 

Početna